leader

The End

Het moment is gekomen. Het moment waarop ik jou als lezer moet vertellen dat ook ik met Holland Film Nieuws ga stoppen. Aan het begin van dit jaar legde mijn kompaan Riet Zegers haar taak als uitgever en salesmanager al neer. Even dacht ik door te kunnen gaan. Met de altijd optimistische Art Director Tanja van Rooden, met verschillende trouwe redacteuren én met de financiële support van twee brancheverenigingen en enkele ongelooflijk sympathieke adverteerders. Maar ik ben tot de conclusie gekomen dat ik het bijltje er na meer dan 30 jaar als hoofdredacteur ook bij neer moet leggen. Laat duidelijk zijn: dat ligt voor de verandering eens niet direct aan de financiële middelen. De steun van NVPI Film en de NVBF én de al genoemde vaste adverteerders was van dien aard dat er ruimte was om voorlopig door te kunnen gaan.
Maar de rek is eruit. Om de energie in HFN te blijven stoppen die nodig is om het laatste nieuws te vinden en berichten en artikelen te (laten) schrijven. En ook om bepaalde mensen elke keer opnieuw te moeten uitleggen dat Holland Film Nieuws als vakblad een rol van belang speelt in deze sector.
Mijn vertrek betekent nog niet direct het einde van Holland Film Nieuws. Met de brancheverenigingen NVPI Film en de NVBF vinden nog gesprekken plaats over de manier waarop HFN kan voortbestaan. Maar voor mij houdt het als hoofdredacteur per 1 april op, en dat is geen grap.
Wat ik ga doen met de tijd die ik over ga hebben omdat HFN nu eenmaal echt veel tijd kostte? Eerlijk gezegd? Ik heb geen idee. Er wordt mij wel eens verteld dat er bij het sluiten van de ene deur wel een andere opengaat. Ik ga het zien. Ik blijf in ieder geval doorgaan om te waarborgen dat Filmdepot.nl de prachtige dienst blijft die het is. En ik heb nog een podcast waar ik veel energie van krijg. Maar dat zeg ik met andere petten op...
Ik zou tot slot een aantal mensen ontzettend willen bedanken voor hun steun en bijdragen aan HFN in al die jaren. Maar dat wordt, vrees ik, een te lange lijst. Zij die er waren op de momenten dat het er echt toe deed, weten dat mijn woorden van grote waardering voor hen zijn.
Ik zeg bedankt.

Jeroen Huijsdens

hoofdredacteur